خانه اخبارو مقالات

آرشیو اخبار سایت


در روزگاری که شیوع ویروس کرونا در غالب کشورهای جهان باعث خلوت‌تر شدن کوچه‌ها و خیابان‌ها شده است، تحلیلگران اقتصادی با نگرانی عواقب این بحران سلامتی را بر اقتصاد جهانی ارزیابی می‌کنند.